Wednesday, 11 September 2019

Fri meg fra det onde

Dagen i dag har vært ille. Jeg hadde sterk hodepine det meste av dagen, og etter at den gikk over, har jeg hatt smerte i den venstre foten min. Hva som er, synes det meg, er at man ikke bare kan gi meg vilkårlig smerte, ved hva man tvinger på meg, men man kan forsterke lav smerte slik at den blir grusom. Jeg drakk litt mye i går, og at jeg skal ha vært litt uvel, fysisk, i dag rimer. Og, denne første slangen som jeg mener beit meg etterlot en stram opplevelse i den venstre foten min, en opplevelse av nummen, eller følelsesløs, å være, og som tydeligvis kan forsterkes sånn at den blir ekstrem. Jeg frykter for at den venstre foten min blir varig ødelagt av denne behandlingen, og jeg frykter for at jeg må amputere foten om torturen vedvarer.

Når mennesker opplever seg å ha makt til å påføre andre mennesker slik behandling, er de ikke bare syke, men mentalt sett orienterte så at de er livsfarlige, og uten skjønn. Disse menneskene vil selvsagt gå til grunne i elendighet, og til helvete, når hjertene slutter å slå, men spørsmålet er hva man skal tillate disse menneskene å gjøre, i samfunnet.

Der er de som ikke bare har begått alvorlig synd, men som har rettferdiggjort hva de gjorde, for seg selv, og som har vokst, og utviklet seg, til rene djevler å bli. Slike har ingen framtid.

Om jeg har fattet det riktig, hvordan det nå er, så er Oslo, for eksempel, uten strøm. Man har ingen ledere, og elektrisitet trenger ikke bare jord å forholde seg til, men relaterer seg til den kraft som jorden er, for spenning å lage. Jesus var verdens lys. Jesus var der som gjorde at lyset fra sola kastet lys inn i rom. Og Jesus var det som gjorde at man kunne lage elektrisk strøm. Jesus døde, i år null, men levde videre ved disiplene, og andre, i mindre grad, og denne disippelen som Jesus elsket, og etterhvert ble store deler av jorden kristnet. Det typiske skaperverk var rettsvesenet, som er sånn, at om ikke rettsvesenet er gjennomkristnet, så er det korrupt, og fælt.

Jeg vet jo ikke hva som skjer. Men, jeg tenker meg at man kommer langt med full tank på en bil, eller båt, og at man vil søke Trondheim fra alle himmelretninger. Jeg er verdens lys. Når man nå tillater tortur av meg, er det utillatelig.

Fotografiet under tok jeg i dag på Tiller. "Skriket" av Munch har fått en konkurrent.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪

Here are some symbols one may copy and use in the comment:

ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ⦿ ◉

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.


The New Jerusalem
Vaccinius