The New Jerusalem
Vaccinius

Monday, 19 August 2019

What to do

Livet om å gjøre

Jeg føler man korsfester barn, er det riktig? Jeg føler at man nytter barn til å sette ut hypnotiserte, og til å plante bevis?

Hva som betyr noe

Så viktig var det ikke ...